Пътна маркировка,складова маркировка,знаци и символи